About a Product

Pole-Safe®- מערכת מחברים עם שבירה רב כיווניית לתמיכה בעמודי תאורה

lightpolefor Airfeildwayfinding

מערכת המחבר הדו-צווארי של טרנספו PoleSafe®, מיועדת לתמיכה והתקנה בעמודי תאורה הנמצאים בתוך רצועת המפלט שבצדי הכבישים.

המרכיב העיקרי במערכת הינו בורג חזק, בעל יכולת שבירה מקומית
בצורה מהירה ונקיה בזמן פגיעה, ובכך מציל חיים ומפחית בפגיעה ברכוש.

pole

מחברי PoleSafe®, הינם רב כיווניים. המשמעות היא שהמערכת נשברת באופן עקבי ובצורה ידועה מראש בזמן פגיעה מכל כיוון, ללא התחשבות בזווית פגיעת הרכב בעמוד.

מערכת ה – PoleSafe® עברה בהצלחה מבחני ריסוק שבוצעו בהתאם לסטנדרטיים בין- לאומיים/אמריקאים (NCHRP Report 350), ובהתאם לאישור הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות בישראל.

מערכת PoleSafe® מאושרת לשימוש בפרוייקטים של חברת נתיבי ישראל (לשעבר חברת מע"צ).

בנוסף לביצועיה המוכחים של מערכת המחברים כמצילת חיים , PoleSafe® מספקת יכולת עצומה לעמידה בעומסי נשיאה כבדים. בדיקות אנליזה נרחבות וסימולציה של עמידה ברוחות במהירויות גבוהות בוצעו על מנת לשפר את המערכת לצורך עמידה בעומסים מרביים והוריקנים.

PoleSafe® עוצב לשימוש עם המשקל המרבי לעמודי תאורה המאושר על פי המפרט של ה – AASHTO.
בארץ מאושרים לשימוש לעמודי תאורה עד לגובה של 17 מטר.

דגמי PoleSafe® מגיעים במגוון רחב של גדלים, גבהים ועיצובים של עמודי תאורה, פתרון מושלם
לרשויות דרך עירוניות ובין עירוניות כאחד.

PoleSafe® מאושר על ידי רשות התעופה הפדרלית. לאישור ראה דף מצורף של ה-
(FAA Advisory Circular AC/150 (5220-23