About a Product

Break-Safe®- מערכת מחברים עם שבירה רב כיווניית לתמיכה בעמודי שילוט

Picture20Picture14Picture10Picture16

מערכת ה-BreakSafe®,
הינה מערכת תמיכה של מחברים שבירים בצורה רב כיוונית, המיועדת להתקנה בבסיס עמודי שילוט על הקרקע, הנמצאים בתוך רצועת המפלט שבצדי הכבישים ואזורים אחרים החשופים לפגיעת כלי רכב, כגון צמתים.
Picture23
המרכיב העיקרי במערכת הינו בורג חזק, בעל יכולת שבירה מקומית בצורה מהירה ונקיה בזמן פגיעה, ובכך מציל חיים ומפחית בפגיעה ברכוש. לראיה, באוקטובר 2013, בשלט צומת יבול, בו הותקנה מערכת BreakSafe®, נפגעו שני עמודי שלט עם מחברים ללא כל פגיעה בנפש!

תאונה צומת יבול

מחברי BreakSafe®, הינם רב כיווניים. המשמעות היא שהמערכת נשברת באופן עקבי ובצורה ידועה מראש בזמן פגיעה מכל כיוון, ללא התחשבות בזווית פגיעת הרכב בעמוד.

למבחני ריסוק שבוצעו, ניתן אישור בכתב המבוסס על התקן האמריקאי (NCHRP Report 350).

בנוסף לביצועיה המוכחים של מערכת המחברים, BreakSafe® מספקת יכולת עצומה לעמידה ותמיכה בעומסים כבדים. הגמישות הטמונה במערכת זו מאפשרת גמישות רבה בבחירת סוג השלט וגודלו הייעודי:
בבחירת סוג השלט וגודלו BreakSafe® עוצב לתמיכה של מגוון רחב של גדלי שילוט עד לגודל המרבי המאושר על פי המפרט של AASHTO.
בארץ, המערכת חושבה כפרטים סטנדרטיים לשילוט ותמרור עד 15 מ"ר אך ניתן לתכנן שלטים ותמרורים במידות מיוחדות ובגדלים מעל 15 מ"ר.
המערכת חושבה ונבדקה בהתאם לתקן 414 , אושרה על ידי יועץ קרקע וקונסטרוקטור מהמובילים בישראל, ואושרה לשימוש בכבישי ישראל מטעם הוועדה הבין משרדיתה הבין משרדית.

חוסן המערכת יחד עם הזווית ה-L התומכת, מאפשר את הגברת העמידות השלט ככל שגודל השלט גדול יותר. תכונה ייחודית זו מאפשרת קיבולת עומס ונשיאה שאין לה מתחרים וחלה גם על עמוד לשלט בודד או למספר רב של שלטים על אותם עמודים.

שארית העמוד לאחר שבירה של מערכת ה-BreakSafe® הינו הנמוך ביותר לאחר פגיעה (25 מילימטר מגובה הבסיס) מכל עמוד שביר אחר. דבר זה הינו חיוני לבטיחות מקסימלית והתנהגות מיטבית בזמן תאונת דרכים של המערכת.

אין צורך בכלים או ציוד מיוחדים לשם התקנה ותחזוקה טובה של BreakSafe®. כל מרכיבי המערכת ניתנים להברגה חזקה והידוק ע"י שימוש בשיטת turn-of-nut של המוסד האמריקאי לבניה במתכת (American Institute of Steal Construction AISC), כך שאינו מצריך מומנט פיתול מדויק בעת הברגה, האופייני למערכות שבירה אחרות.