About a Product

Sealate® הינה תערובת בעלת נוסחה ייחודית המכילה שרף מתאקרילטי בעל משקל מולקולרי גבוה.
התערובת אידיאלית ויעילה מאוד באיטום ואיחוי סדקים במבני בטון.

מאפיינים ויתרונות:

 • משמשת לאיטום ואיחוי סדקים
 • מחזקת, מאריכה חיים ומעכבת בלאי טבעי של מבני בטון
 • בעלת צמיגות נמוכה
 • בעלת יכולת חדירות גבוהה לעומקם של סדקים
 • הקשחה מהירה
 • יישום קל ופשוט
 • כמעט ללא ריח
 • תנודתיות מועטה

התערובת זמינה בשני הרכבים כימיים האחד T-70 והשני  T-70/MX-30.
צמיגות נמוכה של התערובת ומתח פני השטח הנמוכים שהיא יוצרת, מאפשרים לה לחדור בקלות ולמלא סדקים עמוקים במבני בטון.
התערובת נקשרת היטב עם חלקם הפנימי של הסדקים ובכך מאפשרת שחזור חלקי של השלמות המבנית של הבטון, ומונעת את התרחבותם והתפשטותם של הסדקים.
תנודתיות מועטה בשילוב עם יכולות מתיחה והתארכות, הופכים את  Sealate® T-70 & T-70/MX-30 לתערובת המתאימה ביותר לטיפול בתנודות סדקים הנובעות מלחצים תרמיים.

השימוש בתערובת Sealate®  הינו קל ופשוט ואינו דורש כל ציוד ייעודי.
זמני ההקשחה המהירים, מאפשרים לצמצם את זמני ההשבתה וההפרעה לכדי מינימום.

יישום:

היישום עצמו הינו קל ופשוט ואינו דורש התמחות מיוחדת לעובדים או שימוש בציוד ייעודי, דבר המקטין את הוצאות ההתקנה.
השימוש ב-Sealate® עבור משטחי בטון, מקטין את חדירתם של כלורידים אל תוך הסדקים, ובכך מסייעת בשחזור השלמות המבנית של הבטון ומונעת התדרדרות והמשך בלאי.

התערובת אידיאלית לאיטום ואיחוי סדקים עבור מגוון רחב של מבני בטון:

 • גשרי בטון
 • רצפות מבני תעשייה
 • כבישי בטון
 • חניונים
 • מסלולי המראה והנגרים

למידע נוסף יש לעיין בדף המוצר ובגיליון הנתונים הטכני של המוצר